Науково-практичний семінар «Застосування інструментів і механізмів трансферу технологій у просуванні інновацій».

20 лютого ц. р. в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації проведено перший з циклу семінарів 2018-го року для фахівців з інноваційної діяльності, інтелектуальної власності і трансферу технологій – науково-практичний семінар «Застосування інструментів і механізмів трансферу технологій у просуванні інновацій». Лекторами були:

  • канд. техн. наук, директор Асоціації "Інформатіо-Консорціум", патентний повірений Олексій Всеволодович Васильєв з лекцією "Патентні дослідження як базис трансферу технологій";
  • канд. екон. наук, доцент, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Геннадій Олександрович Андрощук з лекцією "Трансфер технологій і охорона інтелектуальної власності: економіко-правовий аспект";
  • доктор екон. наук, професор кафедри менеджменту Київського національного торгового-економічного університету Любов Іванівна Федулова з лекцією "Світові мегатренди технологічного розвитку та їх вплив на трансфер технологій в Україні";
  • канд. юрид. наук, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України Юрій Михайлович Капіца з лекцією "Практичні аспекти трансферу технологій".

Учасниками семінару були представники з багатьох регіонів України, від установ і організацій різного підпорядкування.

Окрім традиційної участі безпосередньо на семінарі, понад 20 осіб брали участь онлайн.

По результатах анкетного опитування можна зробити висновки, що більшість слухачів залишилась задоволеною підбором лекторів і якістю лекцій. Ми отримали пропозиції для подальшої освітньої роботи та побажання щодо її удосконалення. Дякуємо усім!

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»