Інформаційні послуги

Відділення сприяння інноваційної діяльності

Найменування послуги Вартість, грн.
 Комплексне інформаційне обслуговування.
 Інформаційний пакет "Комплексний", на рік
1680,00

 Присвоєння ідентифікаторів цифрового об’єкта
 (Digital Object Identifier – DOI), 1 од.

60,00
 Реєстрація науково-технічних заходів 60,00

 

Відділення інформаційних ресурсів

Найменування послуги Вартість, грн.
 Пошук в базі даних НДДКР і дисертацій України 
 інформації без пошукових реквізитів  
 (за кожен знайдений документ)
30,00
 Пошук в базі даних НДДКР і дисертацій України 
 інформації за будь-яким об`єднанням реквізитів 
 (за кожен знайдений документ)
20,00
 Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка 
 (до 20 робіт)
300,00
 Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка 
 (від 21 до 50 робіт)
500,00
 Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка 
 (понад  50 робіт)
800,00
 Робота в читальному залі:                               
  • з неопублікованими документами (НДДКР та дисертаціями), за годину 
50,00
 Підбирання актуальної теми дисертації. 
 Обирання з 3-5 тем. Термін виконання 7-14 днів
600,00
 Оформлення дисертаційних робіт згідно вимогам ВАК. 
 Термін виконання від 5 до 10 днів
2000,00-8000,00
 Оформлення переліку використаної літератури згідно 
 вимогам ВАК:    
  • за одне джерело    
  • 150-180 джерел

 

10,00
1200,00-1500,00 

 Підбирання актуальної теми монографії. 
 Обирання з 3-5 тем. Термін виконання 7-14 днів
500,00
 Оформлення монографії згідно вимогам ВАК. 
 Термін виконання від 5 до 10 днів
1500,00-5000,00
 Оформлення автореферату згідно вимогам ВАК. 
 Термін виконання від 5 до 10 днів
2000,00

 

Відділ міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій

Найменування послуги Вартість, грн.
 Пошук інвестора для інноваційної технології/розробки
 або пошук експерта в Автоматизованій системі 
 формування інтегрованих міждержавних
 інформаційних ресурсів (за один контакт)
200,00

 Заявка на оперативний пошук необхідної технології 
 у БД «Інноваційні технології та розробки»

100,00
 Заявка на оперативний пошук необхідного інвестиційного 
 проекту у БД «Інвестиційні проекти»
100,00
 Заявка на оперативний пошук експерта 200,00
 Розміщення інформаційних матеріалів
 в «Електронному бюлетені трансферу технологій»
100,00
 Розміщення  інформаційних матеріалів у журналі «НТІ» 
 (рубрика «Трансфер інноваційних технологій»)
100,00
 Річна передплата на щоквартальний «Електронний
 бюлетень трансферу технологій» (щоквартально)
280,00
 Розміщення банерної зсилки на сайт організації-
 партнера на сторінці «Трансферу інноваційних 
 технологій», (щомісячно)
150,00
 Підготовка тематичних інформаційно-аналітичних 
 оглядів/технологій/розробок/проектів за замовленням
визначається окремим договором
 Розміщення реклами на сайті Міждержавної 
 інформаційно-технологічної платформи трансферу 
 технологій колективного користування, (щомісячно)
визначається окремим договором

 

Відділ супроводження академічних ресурсів

Найменування послуги Вартість, грн.
 Формування за замовленням бібліографічних покажчиків  
 академічних текстів з використанням бази Національний 
 репозитарій академічних текстів
120,00

 Формування за замовленням бібліографічних покажчиків  
 академічних текстів з використанням бази Scopus

200,00
 Формування за замовленням бібліографічних покажчиків  
 академічних текстів з використанням бази  Web of 
 Science (WOS)
200,00

 

Відділення наукової та науково-технічної експертизи 

Найменування послуги Вартість, грн.
 Вартість проведення наукової і науково-технічної
 експертизи окремого наукового, науково-технічного
 або науково-технічної частини інноваційного
 (інвестиційного) проекту. За складність об’єкту
 експертизи вартість її проведення може збільшуватись
 до 50%. У разі зменшення терміну проведення
 експертизи, на прохання замовника, з 30 до 15 
 календарних днів вартість її проведення збільшується
 на 30%. Максимальна вартість проведення експертизи
 визначена Законом України «Про наукову і науково-
 технічну експертизу» (Ст. 34) і не може перевищувати:
 для експертизи наукових і науково-технічних програм
 та проектів - 1,5% кошторису витрат, передбачених на 
 їх виконання; для експертизи виконаних науково-
 дослідних або проектно-конструкторських робіт - 
 3% вартості обсягу виконаних робіт
визначається
окремим
договором

 

Відділення аналітичних досліджень

Найменування послуги Вартість, грн.

 Проведення патентних досліджень у науково-технологічній
 та інноваційній сферах із використанням DI

визначається окремим договором
 Проведення наукометричних досліджень у науково-
 технологічній та інноваційній сферах на платформі
 WoS.B67
визначається окремим договором

 

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»