ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ

Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472 (далі – Порядок), обов’язковій реєстрації у місячний строк з дня закінчення відповідних робіт (НДДКР) чи підписання договору про трансфер технологій підлягають технології, які:

  • створені або придбані (частково або повністю) за рахунок коштів державного бюджету (стосується використання коштів загального та/або спеціального фондів державного бюджету);

  • створені або придбані підприємствами державної форми власності.

Звертаємо увагу, що обов’язковій реєстрації підлягають також технології, створені бюджетними установами за кошти замовників, оскільки відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ включаються до спеціального фонду бюджету.

Інші технології можуть бути зареєстровані за бажанням їх власників (відповідно до абзацу четвертого пункту 3 зазначеного Порядку).

Реєстрація технологій залежно від режиму доступу до інформації, яку вони містять, має такі особливості:

І. Реєстрація технологій, які не містять секретної або службової інформації, здійснюється через електронну систему реєстрації технологій.

Процедура реєстрації технологій через електронну систему регламентується пунктами 7 1-7 3 Порядку, а також Інструкцією з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій, затвердженою наказом МОН від 09 листопада 2015 р. № 1156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2015 р. за № 1501/27946.

Відповідно до пункту 7 1 Порядку, для отримання можливості зареєструвати технологію, яка не містить секретної або службової інформації, заявник (державне підприємство, що створило або придбало технологію, суб’єкт господарювання, що створив або придбав технологію за рахунок бюджетних коштів, або власник технології, вказаної в абзаці четвертому пункту 1 зазначеного Порядку) визначає уповноважену ним особу (за необхідності може бути визначено кілька уповноважених осіб), яка є відповідальною за заповнення Реєстраційної картки технології, та повідомляє про таку особу МОН із зазначенням її прізвища, ім’я, по батькові, займаної посади, контактних номера телефону та адреси електронної пошти.

Уповноважена особа має зареєструватися в електронній системі, яка доступна за вказаним вище посиланням, та після успішного проходження процедури авторизації отримає доступ до особистого кабінету користувача електронної системи і матиме змогу заповнити поля реєстраційної форми та відправити заповнений проект Реєстраційної картки технології до МОН на перевірку реєстратору через особистий кабінет користувача системи.

ІІ. Реєстрація технологій, які містять секретну або службову інформацію, відбувається шляхом подання в МОН переліку документів, визначеного пунктом 5 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності).

Реєстрація технологій, які містять секретну або службову інформацію, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про державну таємницю», іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію.

Заповнення реєстраційної форми в системі електронної реєстрації технологій та оформлення бланка Реєстраційної картки технології та її складових здійснюється відповідно до пункту 3 Інструкції з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій, затвердженої наказом МОН від 09 листопада 2015 р. № 1156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2015 р. за № 1501/27946.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2019 року № 414, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2019 року за № 426/33397 (з яким можна ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-09-listopada-2015-roku-1156-414), внесено зміни до форми Реєстраційної картки технології та її складових (РКТ), а також до інструкції з її оформлення, затверджених наказом МОН від 09 листопада 2015 року № 1156 в частині регламентування процедури реєстрації уповноважених осіб в електронній системі, заповнення полів реєстраційної форми для реєстрації технологій, які не містять секретної або службової інформації, та відправлення РКТ до МОН на перевірку та реєстрацію.

Окремо слід звернути увагу на те, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2016 р. № 1297 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за №1521/29651) передбачається обов’язкова реєстрація технології до БД «Технології України» після закриття НДР, якщо в реєстраційно-облікових документах НДР у полі «9153. Очікувані результати» вказано код «002 – технології».


Документи для реєстрації технологій, які містять секретну або службову інформацію приймаються за адресою:
кабінет 22, пр. Берестейський, 10, м. Київ, 01135
Відділ інформаційної безпеки департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій МОН

Отримати консультації  щодо реєстрації технологій за допомогою електронної системи або заповнення паперового бланка РКТ можна звернувшись до відділу державної атестації головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій:Головний спеціаліст відділу розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури:

Головний спеціаліст відділу державної атестації
Іванов Олексій Васильович
кабінет 207, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ
тел.: (044) 287-82-75
e-mail: oleksii.ivanov@mon.gov.ua

З питань нормативного забезпечення реєстрації технологій консультації можна отримати в директораті науки та інновацій МОН:

Державний експерт експертної групи з питань моніторингу і оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Петровський Андрій Іванович
кабінет 112г, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ
тел.: (044) 287-82-07
e-mail: andrii.petrovskyi@mon.gov.ua


Електронна система реєстрації технологій доступна за посиланням: http://rkt.ukrintei.ua

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»