Науково-практичний семінар «Практичні аспекти захисту та управління ІВ».

21 листопада 2017 року у рамках Міжнародного Форуму "Innovation Market" Український інститут науково-технічної експертизи та інформації спільно з НДІ Інтелектуальної власності НАПрНУ провели науково-практичний семінар для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів з питань інтелектуальної власності «Практичні аспекти захисту та управління ІВ».

У семінарі взяло участь 90 фахівців з питань інтелектуальної власності і трансферу технологій з вищих навчальних закладів МОН України, наукових установ НАН України, НАМНУ, НАПрНУ тощо.

 

 Під час роботи семінару

 Модератори семінару В.С. Дмитришин (УкрІНТЕІ), Н.М. Мироненко (НДІ ІВ НАПрНУ)

Відкрив семінар директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України Віктор Степанович Шовкалюк з доповіддю "Трансфер технологій і захист прав інтелектуальної власності", в якій зауважив, що єдиним надійним спонсором, зацікавленим як у впровадженні інноваційних пропозицій так і в їх фінансуванні, є бізнес. В.С. Шовкалюк розповів про ризики для розробників і інвесторів інновацій та шляхи їхньої мінімізації шляхом захисту прав на інтелектуальну власняість.

Шовкалюк В.С.

Велику зацікавленість викликала доповідь генерального директора Наукового парку КНУ імені Тараса Шевченка Чернюка Віталія Івановича. Він поділився власним досвідом щодо особливостей створення стартап-платформ в університетах, формування глобальних технологічних екосистем. Розповів про шляхи пошуку та взаємодії з потенційними інвесторами, малим бізнесом. Йшлося і про правові засади підтримки "стартапів" як в Україні, так і в країнах, де цей напрям достатньо розвинений.

Чернюк В.І.

Завідувач відділу УкрІНТЕІ Наталія Юріївна Швед ознайомила присутніх з проблемами методичного та інформаційного забезпечення проведення патентно-кон'юнктурних досліджень у сфері трансферу технологій, розповіла про досвід УкрІНТЕІ у створенні методичних рекомендацій з цих питань.

Швед Н.Ю.

Завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності економіко-правового відділу НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України Тверезенко Олена Олексіївна та науковий співробітник центру експертних досліджень цієї ж установи Сопова Катерина Анатоліївна у спільній доповіді розглянули питання щодо належності конструкторської документації та інших документів, розроблених в рамках виконання договорів про створення (передачу) науково-технічної продукції, до об’єктів права інтелектуальної власності. Також було обговорено  питання щодо власників майнових прав інтелектуальної власності на такі документи.

Тверезенко О.О.

Сопова К.А.

Начальник відділу організації захисту прав та розгляду звернень громадян, ДП «Укрпатент» Микола Юрійович Потоцький звернув свою увагу на різні аспекти питання захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку.

 Потоцький М.Ю.

Представник відділу авторського права та суміжних прав Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Володимир Пісоченко зробив акцент на практичних аспектах набуття та захисту авторських прав на наукові та науково-практичні видання (монографії, підручники, методичні посібники, програми).

10. Пісоченко В.С.

Перший заступник директора УкрІНТЕІ Володимир Степанович Дмитришин зосередив свою увагу на практичних аспектах переддоговірних відносин та укладанні попередніх договорів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності.

Дмитришин В.С.

На закінчення головний науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Олександр Борисович Бутнік-Сіверський розповів про особливості оподаткування та бухгалтерського обліку ліцензійних договорів. Доповідь вільно перетекла у дискусію, у який взяли участь як слухачі семінару, так і доповідачі.

Бутнік-Сіверський О.Б.

Під час семінару учасники могли ознайомитися з виставкою видань УкрІНТЕІ.

Сподіваємося, що кожен з учасників семінару отримав для себе та своєї професійної діяльності щось корисне та розраховуємо на подальші зустрічі.

 

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»