Інформаційні послуги

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ УкрІНТЕІ

№ з/п
 

Найменування послуги
 

Вартість одиниці
з ПДВ, грн.

 

1

Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (до 20 робіт)

100,00

2

Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (від 21 до 50 робіт)

300,00

3

Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (понад 50 робіт)

600,00

4

Підбір актуальної літератури, дисертаційних робіт та звітів НДДКР за обраною темою на основі БД НРАТ

500,00

5

Реєстрація науково-технічних заходів, 1 захід

60,00

6

Присвоєння ідентифікаторів цифрового об’єкта (Digital Object Identifier – DOI)

90,00

7

Супроводження та підтримка особистого кабінету наукового фахового видання, на місяць

50,00

8

Пошук інвестора для інноваційної технології/розробки або пошук експерта в Автоматизованій системі формування інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів (за один контакт)

200,00

9

Заявка на оперативний пошук необхідної технології у БД «Інноваційні технології та розробки»

100,00

10

Заявка на оперативний пошук необхідного інвестиційного проекту у БД «Інвестиційні проекти»

100,00

11

Заявка на оперативний пошук експерта

200,00

12

Розміщення інформаційних матеріалів у електронному бюлетені трансферу технологій

100,00

13

Розміщення інформаційних матеріалів у журналі «НТІ» (рубрика «Трансфер інноваційних технологій»)

100,00

14

 Розміщення банерного посилання на сайт організації-партнера на сторінці «Трансферу інноваційних технологій», (щомісячно)

150,00

15

Формування за замовленням бібліографічних покажчиків за обраною темою з використанням МНБД Scopus

200,00

16

Формування за замовленням бібліографічних покажчиків за обраною темою з використанням  МНБД Web of Science (WOS)

200,00

17

Підготовка тематичних інформаційно-аналітичних оглядів/технологій/розробок/проектів за замовленням

Вартість
пп.17-21
визначається окремим договором

18

Розміщення реклами на сайті Міждержавної інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного користування, (щомісячно)

19

Проведення патентних досліджень у науково-технологічній та інноваційній сферах із використанням DI

20

Проведення наукометричних досліджень у науково-технологічній та інноваційній сферах на платформі WoS

21

Вартість проведення наукової і науково-технічної експертизи окремого наукового, науково-технічного або науково-технічної частини інноваційного (інвестиційного) проекту. За складність об’єкту експертизи вартість її проведення може збільшуватись до 50%. У разі зменшення терміну проведення експертизи, на прохання замовника, з 30 до 15 календарних днів вартість її проведення збільшується на 30%. Максимальна вартість проведення експертизи визначена Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Стаття 34) і не може перевищувати: для експертизи наукових і науково-технічних програм та проектів - 1,5% кошторису витрат, передбачених  на їх виконання; для експертизи виконаних науково-дослідних або проектно-конструкторських робіт –
3% вартості обсягу виконаних робіт.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»